Aktuality

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 1 / 2017

Hnisavé meningitidy u dětí

Záněty středního ucha u dětí - omyly při diagnostice a léčbě

Synechia vulvae infantum

Nejčastější lékové alergie u dětí

Podvýživa u obézních dětí

Plochá noha u dítěte

Streptococcus pyogenes jako příčina syndromu toxického šoku

Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů
Pozvánka na PEDIATRIE PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Ostravě, 16.2.2017 - 17.2.2017

Rádi bychom Vás pozvali v polovině února na IV. kongres PEDIATRIE PRO PRAXI v Ostravě v hotelu Clarion. Věnovat se budeme tématům – Sportovní dětské lékařství, Psychiatrie z různých pohledů, Urologické případy u dětí a Úskalí farmakoterapie v pediatrii. Druhý den začneme parazitologickým blokem, dále budete mít možnost diskutovat s právníkem o aktuální úhradové vyhlášce a závěr programu uzavře oblíbené interaktivní hlasování o infekčních tématech. Podrobný program je zavěšen v sekci aktuální kongresy. Těšíme se na setkání s Vámi.Z posledního čísla

Vybrané články

Vrozené vývojové vady neurokrania – foramina parietalia permagna

MUDr.Alice Nogolová, MUDr.Renáta Klosová

Praktické informace k horečce ZIKA

doc.MUDr.Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

Léčba akutní gastroenteritidy v podmínkách misí Lékařů bez hranic

MUDr.Peter Lux

Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières (MSF) Péče o dětské pacienty na misích Lékařů bez hranic (dále jen MSF) je zajištěna pediatry/neonatology. Opíráme se o doporučené postupy sestavované odborníky z oboru, stejně tak jako v pediatrii evropské, resp. české. Určité rozdíly v léčbě a diagnostice zde však nepochybně jsou. V následujícím textu jsou popsány diagnostické a léčebné postupy při léčbě akutní gastroenteritidy na misích Lékařů bez hranic.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.