Pediatrie pro praxi

reklama

Pediatrie pro praxi, 2018

číslo 1Obsah čísla 2018, číslo 1

Pediatrie pro praxi, 2017

číslo 1Obsah čísla 2017, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2017, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2017, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2017, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2017, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2017, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2016

číslo 1Obsah čísla 2016, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2016, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2016, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2016, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2016, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2016, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2015

číslo 1Obsah čísla 2015, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2015, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2015, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2015, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2015, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2015, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2014

číslo 1Obsah čísla 2014, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2014, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2014, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2014, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2014, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2014, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2013

číslo 1Obsah čísla 2013, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2013, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2013, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2013, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2013, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2013, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2012

číslo 1Obsah čísla 2012, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2012, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2012, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2012, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2012, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2012, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2011

číslo 1Obsah čísla 2011, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2011, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2011, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2011, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2011, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2011, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2010

číslo 1Obsah čísla 2010, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2010, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2010, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2010, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2010, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2010, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2009

číslo 1Obsah čísla 2009, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2009, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2009, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2009, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2009, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2009, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2008

číslo 1Obsah čísla 2008, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2008, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2008, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2008, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2008, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2008, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2007

číslo 1Obsah čísla 2007, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2007, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2007, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2007, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2007, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2007, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2006

číslo 1Obsah čísla 2006, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2006, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2006, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2006, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2006, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2006, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2005

číslo 1Obsah čísla 2005, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2005, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2005, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2005, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2005, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2005, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2004

číslo 1Obsah čísla 2004, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2004, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2004, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2004, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2004, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2004, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2003

číslo 1Obsah čísla 2003, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2003, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2003, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2003, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2003, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2003, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2002

číslo 1Obsah čísla 2002, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2002, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2002, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2002, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2002, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2002, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2001

číslo 1Obsah čísla 2001, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2001, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2001, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2001, číslo 4 |  číslo 5Obsah čísla 2001, číslo 5 |  číslo 6Obsah čísla 2001, číslo 6

Pediatrie pro praxi, 2000

číslo 1Obsah čísla 2000, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2000, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2000, číslo 3


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.