reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(3):

Celiakie - doporučený postup pro diagnostiku a terapii u dětí a dospívajících

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.1,6, doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D.1,3, MUDr.Petr Dědek, Ph.D., 1,4, prof.MUDr.Jiří Nevoral, CSc.1,3, MUDr.Radana Kotalová, CSc.1,3, prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D.1,5, MUDr.Natália Szitányi2,7, MUDr.Alena Šebková2,8, MUDr.Lubomír Zahradníček1,9
1 Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii a výživu České pediatrické společnosti
2 Odborná společnost praktických lékařů pro děti a dorost
3 Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
4 Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové
5 Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň
6 Klinika dětského a dorostového lékařství UK 1. LF a VFN, Praha
7 PLDD Praha
8 PLDD Plzeň

 

Klíčová slova:  

Zveřejněno: 1. srpen 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.