Pediatr. praxi 2017; 18(2): 139-142

Prieskum postojov matiek k dojčeniu

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Terézia Fertaľová, PhD., PhDr. Lívia Hadašová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva PU v Prešove

Prirodzená výživa materským mliekom je nenahraditeľným spôsobom výživy novorodencov, dojčiat a batoliat. Dojčenie poskytuje dieťaťu nielen najlepšiu – výživu, ale aj celý komplex faktorov, ktoré mu zabezpečujú najlepší priebeh adaptácie na samostatný život a prevenciu chorôb v detskom veku, aj neskôr v dospelosti. Autorky v príspevku sprístupňujú prieskum postojov matiek k dojčeniu.

Klíčová slova: materské mlieko, dojčenie, umelá výživa, dojča, živiny

Exploration of mothers attitude for breast-feeding

The natural nutrition by human milk has been an irreplaceable way of food of newborns and infants. The breast-feeding has provided the best natural nutrition and also a wide complex of factors. It also provides the best adaptability for life and the prevention of diseases in child‘s age but also in maturity. The main aim was to put emphasis to the advantages of breast-feeding from different point of views.

Keywords: breast milk, breastfeeding, formula feeding, baby, nutrients

Zveřejněno: 1. květen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.