Připravujeme do Pediatrie pro praxi 1/2018

Akutní skrotální syndrom u dětí - diagnostika a léčba

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy v ordinaci PLDD

Symptomatická léčba chřipky u dětí

Sebapoškodzovanie u detí a mládeže

Sport a astma u dětí a adolescentů

Mozkový absces jako komplikace purulentní meningitidy u dítěte

Adaptovaný klinický doporučený postup: zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů u novorozenců a kojencůPozvánka na V. kongres PEDIATRIE PRO PRAXI v Ostravě - 9.-10. 2. 2018

Zveme Vás na V. kongres PEDIATRIE PRO PRAXI v Ostravě, který se bude konat 9.-10. února v Clarion Congress Hotelu. Opět budou diskutována aktuální témata z pediatrie. Tentokrát se zaměříme na dětskou gynekologii, péči o rizikové novorozence po propuštění, diabetes a jiné endokrinopatie v dětském věku, prezentované prakticky pomocí kazuistik, a současné možnosti RTG diagnostiky u dětí. Druhý den bude opět společný se všeobecnými lékaři pro dospělé, kde budou probírána témata hlavně z oblasti infektologie a dále vztah antibiotik a tělesné hmotnosti. Věříme, že si ve svém nabitém programu najdete chvilku na příjemné setkání s kolegy a získání nových poznatků z oboru.


Z posledního čísla

Vybrané články

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.