reklama

Předplatné časopisu Pediatrie pro praxi na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Pediatrie pro praxi na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).
Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - III. kongres pediatrů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Zveme Vás na III. kongres pediatrů v Praze, který se bude konat ve dnech 20.-21.října 2017.

Letošní třetí ročník kongresu Pediatrie pro praxi v Praze si přichystal pro účastníky dvě změny, o nichž doufáme, že povedou ke spokojenosti posluchačů. První změnou je místo konání kongresu, který se přesunul do prostorů Hotelu Duo a druhou je posunutí termínu konání na pátek a sobotu. Na základě anket z minulých ročníků jsme letos zaměřili programové bloky na ortopedii, psychiatrii a infekce. Souběžně s kongresem pediatrů bude probíhat kongres praktických lékařů a program druhého dne bude pro obě odbornosti společný. Představí témata titritid a CRP a právní problematiku ve zdravotnictví. Podrobnější informace o kongresu můžete sledovat na webových stránkách kongresu, kde bude program postupně aktualizován. Více informací na stránkách kongresu.
Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - V. kongres pediatrů v Plzni; Plzeň; 24. – 25. 11. 2017

Koncem listopadu se uskuteční již V. ročník kogresu PEDIATRIE PRO PRAXI v Plzni. Letos jsme vyslyšeli připomínky návštěvníků a nově se bude konat kongres v pátek a sobotu, kvůli omezeným možnostem zástupů v ordinacích lékařů během pracovních dnů. Zároveň se mění i místo setkání na nové prostory hotelu Angelo. Účastníci se letos mohou těšit na témata rehabilitace, známé i neznámé infekce u dětí, ortopedie a problémy spojené s dětskou obezitou. Druhý den bude interaktivní hlasování o infekcích a zástupce SÚKLu a lékárníků představí koncept elektronické preskripcie, povinný od roku 2018.

Těšíme se na setkání se všemi příznivci dětského lékařství ve dnech 24.–25. listopadu v plzeňském hotelu Angelo.
Připravujeme do Pediatrie pro praxi 5/2017

• Zácpa v ordinaci PLDD

• Psychofarmaka během těhotenství - mírní, nebo zvyšují riziko pro plod? Část první: antidepresiva, antipsychotika (1. díl)

• Časté chyby v diagnostice kožních onemocnění v ambulanci pediatra

• Riziko tromboembolické nemoci mladistvých uživatelek hormonální antikoncepce – aktuální pohled

• Rozštěpy rtu a patra – principy primární i následné péče

• Nekróza podkožního tuku novorozence

• Popáleniny zevního genitálu manganistanem draselným při léčbě vulvovaginitidy

• Ošetřovatelská péče o děti s Fallotovou tetralogiíZ posledního čísla

Invazivní meningokoková onemocnění

MUDr. Jan Pavelka, MUDr. Lukáš Homola, Ph.D.

Vzhledem k často fulminantnímu průběhu invazivních meningokokových onemocnění je zásadní stanovit diagnózu urgentně,
na základě anamnézy a klinického vyšetření a zahájit do 30 minut racionální léčbu dle platných doporučení – parenterálním
cefalosporinem 3. generace a objemovou resuscitací při šoku. Smysluplným preventivním opatřením je očkování. Postexpoziční
profylaxe rizikových kontaktů spočívá v podání penicilinu na 7 dní. Nosičství meningokoků v nosohltanu je častý jev, jedná se
o imunizující proces. „Léčba“ nosičů není indikována.

Cestovní lékárnička – jaké léky brát s sebou na cesty a jak je uchovávat?

Mgr. Markéta Obrovská

Cestovní lékárničku je potřeba vybavit účelně, ale zároveň jsou požadavky kladeny na její co nejmenší velikost. Následující text
by měl sloužit jako vodítko, jaké položky lze do cestovní lékárničky zařadit v závislosti na požadavcích cestovatele. Popisuje
také, jak vhodně skladovat léčivé přípravky během cestování.

Neobvyklá příčina duodeno-jejunální invaginace

MUDr. Romana Zahálková, MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Jan Geiger, prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

Článek se zabývá méně známou příčinou invaginace v dětském věku. Kazuistika popisuje případ jedenáctileté dívky
s Peutz-Jeghers syndromem, jehož první manifestací byla duodeno-jejunální invaginace, která si vyžádala chirurgické řešení.
Vzhledem k obrazu mnohočetné polypózy bylo doplněno genetické vyšetření, které prokázalo diagnózu tohoto neobvyklého
syndromu na podkladě mutace STK 11 genu.

Vybrané články

Synechia vulvae infantum

MUDr. Hana Kosová, Ph.D.

Synechie vulvy je jedním s nejčastějších gynekologických onemocnění dětského věku. Týká se především dětí v tzv. klidovém období, tedy dětí, které mají minimální hladiny ženských pohlavních hormonů. Pokud není zevní genitál správně ošetřován, nejsou mechanicky oddalovány sliznice poševní předsíně, pak nečistoty, zejména smegma, tyto protilehlé sliznice nejprve slepí, vzniklé slepení postupně přeroste epitel a vytváří se vlastní srůst, který se nazývá synechie vulvy. Onemocnění se zjistí většinou náhodně při pediatrické prohlídce dítěte, ale někdy může dítěti způsobovat obtíže, děvčátka jsou vyšetřována pro pomočování, pro časté infekce močových cest nebo pro podezření na zánět vulvy a pochvy. Rozrušení synechie se provádí mechanicky ve stadiu konglutinace či tenkého srůstu, silnější srůst je potřeba rozrušit v celkové anestezii. Nejdůležitější je prevence vzniku onemocnění, kterou je správná péče o zevní genitál, jež musí být prováděna nejlépe denně.

Bolest na hrudníku u dětí

prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D.

Bolest na hrudi je nespecifickým příznakem signalizující nevýznamné poruchy i závažná onemocnění vyskytující se i u dětí od časného věku. U rodičů vyvolává obavy ze všeobecně známé spojitosti u dospělých mezi bolestí na hrudi a nejčastěji infarktem myokardu. A proto jsou dětští pacienti odesílání k vyšetření dětským kardiologem. Bolest na hrudi je po šelestu druhý nejčastější důvod odborného vyšetření, i když u dětí jsou málokdy příznakem onemocnění srdce, na rozdíl od dospělých pacientů. Bolest na hrudi může mít původ v postižení hrudní stěny, nitrohrudních orgánů i okolních oblastí (krk, ramena, nadbřišek) a její diferenciální diagnostika je tak velmi široká. Až po vyloučení možných organických příčin uvažujeme i o psychogenní příčině bolesti v oblasti srdečního hrotu vyvolanou úzkostí u neurovegetativně labilních lidí.

Dětský syndrom ruka-noha-ústa

MUDr.Kilián Resl, Mgr.Marie Reslová

Článek pojednává o dětském syndromu ruka-noha-ústa. Kromě problematiky běžných projevů a managementu tohoto onemocnění se zaměřuje i na možné závažné neurologické komplikace. Zmiňujeme případy velkých epidemií v zahraničí, při kterých docházelo k zasažení CNS. Onemocnění je v naprosté většině případů benigní, nicméně vzhledem k riziku přidružených komplikací je cílem aktuálních výzkumů vývoj vakcíny.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.