reklama

Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Brně; 6. – 7. 10. 2017

Zveme Vás na IV. kongres Pediatrie pro praxi v Brně, který se bude konat 6.-7. října v Hotelu International. Pro všechny účastníky si pan prof. Doležel, spolu se svými spolupracovníky z Pediatrické kliniky FN Brno, připravil mnoho zajímavých témat. Program je tentokrát zaměřený na revmatologii, vzácná onemocnění, oftalmologii, gastroenterologii a oblíbené kazuistiky. Druhý den začneme opět interaktivním hlasováním a dáme prostor i netradičnímu soudnímu lékařství. Věříme, že Vás nabitý brněnský kongres osloví a těšíme se na setkání v Hotelu International. Více informací na stránkách kongresu.
Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - III. kongres pediatrů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Zveme Vás na III. kongres pediatrů v Praze, který se bude konat ve dnech 20.-21.října 2017.

Letošní třetí ročník kongresu Pediatrie pro praxi v Praze si přichystal pro účastníky dvě změny, o nichž doufáme, že povedou ke spokojenosti posluchačů. První změnou je místo konání kongresu, který se přesunul do prostorů Hotelu Duo a druhou je posunutí termínu konání na pátek a sobotu. Na základě anket z minulých ročníků jsme letos zaměřili programové bloky na ortopedii, psychiatrii a infekce. Souběžně s kongresem pediatrů bude probíhat kongres praktických lékařů a program druhého dne bude pro obě odbornosti společný. Představí témata titritid a CRP a právní problematiku ve zdravotnictví. Podrobnější informace o kongresu můžete sledovat na webových stránkách kongresu, kde bude program postupně aktualizován. Více informací na stránkách kongresu.Z posledního čísla

Vybrané články

Lactobacillus fermentum v podpoře zdraví matky a dítěte

MUDr. Martin Gregora

Lactobacillus fermentum hojně zastoupený v mikrobiotě mateřského mléka, je probiotikum, které na sebe poutá pozornost. Příznivě ovlivňuje složení střevní mikroflory a střevní imunitní systém. U kojenců užívajících L. fermentum byl prokázán nižší výskyt gastrointestinálních i respiračních infekcí oproti kontrolní skupině. Významného protizánětlivého efektu L. fermentum lze využít k prevenci a léčbě mastitidy u kojící ženy. Při jeho podávání byl prokázán lepší klinický efekt než při klasické léčbě antibiotiky. Vyšší podíl L. fermentum ve střevní mikroflóře dětí s normální hmotností oproti obezním je skutečnost, která otvírá další potenciální možnosti využití tohoto probiotika.

atopická dermatitída

MUDr.Hana Zelenková, Ph.D., MBA

Human Genome Project mal za cieľ prečítanie sekvencií celej jadrovej DNA človeka. V súčasnosti je známa sekvenácia viac ako tisíc ľudských genómov, kvalifikované odhady určujú počet na 20 488 génov. V databáze sú zahrnuté gény „priemerného jedinca“ daného druhu, pretože k analýze sú použité vždy vzorky z mnohých ľudí. Každá bunka ľudského tela nesie naše genetické dedičstvo a tvorí tzv. prvý genóm. Mikrobióm (mikroflóra) je ekologické spoločenstvo komenzálnych, symbiotických a patogénnych mikroorganizmov, ktoré sa delia s človekom o jeho telesný priestor. Mikrobióm je pre ľudský organizmus mimoriadne dôležitý a výrazne ovplyvňuje zdravie každého jedinca. Vznikal počas evolúcie cicavcov po milióny rokov a je preukázané, že človek s ním žije v symbióze. Z tohto pohľadu mikrobióm predstavuje náš druhý genóm. Problematika mikrobiómu je zásadná na pochopenie mnohých patologických procesov. Z hľadiska dermatológie, keď koža človeka je odrazom zdravia alebo choroby, sú preto vítané všetky výskumné cesty s praktickým dosahom na zdravie pacienta.

Synechia vulvae infantum

MUDr. Hana Kosová, Ph.D.

Synechie vulvy je jedním s nejčastějších gynekologických onemocnění dětského věku. Týká se především dětí v tzv. klidovém období, tedy dětí, které mají minimální hladiny ženských pohlavních hormonů. Pokud není zevní genitál správně ošetřován, nejsou mechanicky oddalovány sliznice poševní předsíně, pak nečistoty, zejména smegma, tyto protilehlé sliznice nejprve slepí, vzniklé slepení postupně přeroste epitel a vytváří se vlastní srůst, který se nazývá synechie vulvy. Onemocnění se zjistí většinou náhodně při pediatrické prohlídce dítěte, ale někdy může dítěti způsobovat obtíže, děvčátka jsou vyšetřována pro pomočování, pro časté infekce močových cest nebo pro podezření na zánět vulvy a pochvy. Rozrušení synechie se provádí mechanicky ve stadiu konglutinace či tenkého srůstu, silnější srůst je potřeba rozrušit v celkové anestezii. Nejdůležitější je prevence vzniku onemocnění, kterou je správná péče o zevní genitál, jež musí být prováděna nejlépe denně.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.