reklama

Proč spolupracovat se společností Solen?

  • Jsme dynamicky se rozvíjející společnost, která zahájila svou činnost v roce 1999.
  • Zabýváme se uceleným lékařským postgraduálním vzděláváním, které prezentujeme tištěnou (časopisy, knihy, publikace), elektronickou (internet) a interaktivní (kongresy, konference, semináře) formou.
  • Jsme největší nezávislé vydavatelství periodik v medicínské oblasti v ČR.
  • Naše časopisy jsou zařazeny v mezinárodních medicínských databázích jako např. Scopus, Embase či Emcare.
  • Prostřednictvím našich časopisů a kongresů pravidelně oslovujeme téměř 30 tisíc lékařů nejrůznějších odborností.
  • Najdete nás na předních místech všech internetových vyhledávačů.
  • Celková měsíční návštěvnost našich stránek se pohybuje kolem 80 000.
  • Oslovujeme lékaře nejen v České republice, ale i na Slovensku, kde v roce 2001 vznikla dceřiná společnost

Získané ocenění

V letech 2008 a 2009 jsme se účastnili prestižní soutěže Firma roku vyhlašované Hospodářskými novinami se záštitou Hospodářské komory ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Zatímco poprvé jsme se zařadili mezi 10 nejlepších firem, v roce 2009 jsme vyhráli a stali se tak firmou roku 2009 Olomouckého kraje.

 certifikát 2009


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.