reklama

Časopis přináší prakticky podané informace z oblasti pediatrie s důrazem na využitelnost informací především v ambulantní praxi. Formou přehledových článků sděluje nejnovější poznatky především z oblasti diagnostiky a léčby nemocí dětského věku. Publikuje původní sdělení, přehledové články, kazuistiky, zkrácené obrazové kazuistiky a informace pro sestry. Dále je pozornost věnována klinicko-radiologickým diagnózám, ale i interaktivnímu seriálu: "Jaká je Vaše diagnóza". Časopis se věnuje nové medicínské paradigmě - medicíně založené na důkazu a v názorných ukázkách upozorňuje na význam jejího praktického použití v ambulantní praxi terénního pediatra. Vychází od roku 2000.


Cílová skupina

praktičtí lékaři pro děti a dorost, kliničtí pediatři

Náklad – 3 500 ks

Periodicita – 6x ročně

Ročník – 19.

Cena předplatného pro rok 2018 – 1080 Kč

Rubriky

 • Úvodník
 • Přehledové články
 • Sdělení z praxe
 • Pediatrie ve zkratce
 • Klinicko-radiologická diagnóza
 • Pro sestry
 • Přednemocniční neodkladná péče
 • Jaká je vaše diagnóza
 • Orbis Pictus Medicus
 • Informace a komentáře

Citační zkratka – Pediatr. praxi

ISSN

 • ISSN 1213-0494 (tištěná verze)
 • ISSN 1803-5264 (on-line verze)

ČASOPIS JE ZAŘAZEN DO DATABÁZÍ:

 • EMBASE
 • SCOPUS
 • EBSCO
 • Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
 • Bibliographia Medica Čechoslovaca

Přílohy (určeno pro předplatitele)

 • abstrakta z vybraných kongresů a sympozií
 • praktické tematické brožurky


 • Všechny publikované články procházejí recenzí
 • Registrace u MK - E 10014


Předseda redakční rady

 • prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Místopředseda

 • prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Redakční rada

 • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 • doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
 • MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
 • MUDr. Martin Gregora
 • MUDr. Josef Grym
 • MUDr. Josef Gut
 • MUDr. Nora Hradská
 • MUDr. Alena Machovcová, MBA
 • MUDr. Jan Pajerek
 • prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
 • MUDr. Luděk Ryba
 • doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
 • MUDr. Jarmila Seifertová
 • PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Josef Sýkora, CSc.
 • MUDr. Pavol Šimurka
 • prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Šéfredaktorka

 • Mgr. Eva Zemanová

Vydavatel

 • Solen, s. r. o.

Redakce

 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • mob.: 777 557 426
 • fax: 582 396 099
 • e-mail: zemanova@solen.cz
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

Distributor časopisu v ČR

 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Distributor časopisu v SR

 • Solen, s.r.o., Ambrova 5, 861 01 Bratislava

Obchodní oddělení

 • Ing. Martina Osecká
 • e-mail: osecka@solen.cz
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • tel.: 233 340 201
 • mobil: 724 984 450
 • fax: 233 340 202

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.