reklama

Chcete pomoci s vydáváním svého časopisu?

Nabízíme:

 • kompletní grafické návrhy včetně layoutu
 • redakční práce (komunikace s autory, recenzenty, redakční radou)
 • zpracování dodaných textů (jazykové, typografické a autorské korektury)
 • sazbu včetně zpracování obrazové dokumentace a tabulek
 • předtiskovou přípravu a tisk
 • distribuci dle dodaných databází
 • správu databází a komunikaci s předplatiteli
 • využití unikátního redakčního systému Actavia® inspirovaného prestižními zahraničními vydavatelstvími, který umožňuje komunikovat s autory, recenzenty a redakční radou na internetovém rozhraní - díky němu je redakční práce vysoce efektivní, umožňuje všem zúčastněným subjektům on-line přehled nad redakční prací a automatické zpracování veškerých redakčních statistik
 • tvorbu a správu profesionální webové prezentace, která vám umožní dostat se na první místa internetových vyhledávačů

Chcete pomoci s vydáním své knihy či odborné publikace?

Nabízíme:

 • kompletní grafické návrhy včetně layoutu
 • redakční práce (komunikace s autory a recenzenty)
 • zpracování dodaných textů (jazykové, typografické a autorské korektury)
 • sazbu včetně zpracování obrazové dokumentace a tabulek
 • předtiskovou přípravu a tisk
 • zajištění křtu na významné oborové akci
 • intenzivní propagaci v časopisech a na kongresech společnosti Solen i na jiných oborových akcích
 • propagaci a prodej v e-shopu na www.solen.cz

Další informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání, neváhejte nás kontaktovat.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.